PRAVILNIK O ZAŠČITI ZASEBNOSTI

PRAVILNIK O ZAŠČITI ZASEBNOSTI

1. Pregled splošnih informacij o varstvu podatkov

Naslednji podatki vam bodo omogočili preprost pregled nad tem, kaj se bo zgodilo z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Izraz „osebni podatki” vključuje vse podatke, s katerimi se lahko osebno identificirate. Za podrobnejše informacije o predmetu varstva podatkov glejte našo Izjavo o varstvu podatkov, ki smo jo vključili pod to kopijo.

Zapis podatkov na tej spletni strani

Kdo je odgovoren za snemanje podatkov na tej spletni strani (v nadaljevanju “Upravljalec”)?

Podatke na tej spletni strani obdeluje upravljalec spletnega mesta, katerega kontaktni podatki so na voljo v razdelku »Informacije, ki jih zahteva zakon« na tem spletnem mestu.

Kako beležimo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo kot rezultat deljenja vaših podatkov z nami. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v naš kontaktni obrazec.

Druge podatke bodo naši informacijski sistemi zabeležili avtomatično ali po privolitvi na njihovo beleženje med obiskom vaše spletne strani. Ti podatki vključujejo predvsem tehnične podatke (npr. Spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas dostopa do spletnega mesta). Te informacije se samodejno shranijo, ko dostopate do tega spletnega mesta.

Za kakšne namene uporabljamo vaše podatke?

Del informacij se ustvari za zagotovitev brezplačne ponudbe spletnega mesta. Za analizo vaših uporabniških vzorcev se lahko uporabijo drugi podatki.

Kakšne pravice imate glede svojih podatkov?

Pravico imate kadar koli prejeti podatke o viru, prejemnikih in namenih vaših arhiviranih osebnih podatkov, ne da bi za takšna razkritja morali plačati pristojbino. Prav tako imate pravico zahtevati, da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. Če ste privolili v obdelavo podatkov, imate možnost kadar koli preklicati to soglasje, kar bo vplivalo na vse prihodnje obdelave podatkov. Poleg tega imate pravico zahtevati, da se obdelava vaših podatkov v določenih okoliščinah omeji. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojni nadzorni agenciji.

Če imate vprašanja o tem ali kakršna koli druga vprašanja, povezana z varstvom podatkov, se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, objavljen v razdelku »Informacije, ki jih zahteva zakon« na tem spletnem mestu.

Orodja in orodja za analizo, ki jih nudijo tretje osebe

Obstaja možnost, da bodo vzorci brskanja statistično analizirani, ko obiščete to spletno mesto. Takšne analize izvajamo predvsem s piškotki in s tistim, kar imenujemo analitični programi.

Za podrobnejše informacije o teh analitskih programih si oglejte spodnjo Izjavo o varstvu podatkov.

2. Gostovanje in omrežja za dostavo vsebin (CDN) Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, so shranjeni na strežnikih gostitelja. Ti lahko vključujejo, vendar niso omejeni na, naslove IP, zahteve za stike, metapodatke in komunikacije, informacije o pogodbah, kontaktne podatke, imena, dostop do spletnih strani in druge podatke, ustvarjene na spletnem mestu.

Gostitelja se uporablja za izpolnitev pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami in zaradi varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naših spletnih storitev s strani profesionalnega ponudnika.

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le v obsegu, ki je potreben za izpolnitev njegovih obveznosti glede uspešnosti in upoštevaje naša navodila v zvezi s takšnimi podatki.

Izvajanje pogodbe o obdelavi podatkov iz pogodbe

Da bi zagotovili obdelavo v skladu s predpisi o varstvu podatkov, smo z gostiteljem sklenili pogodbo o obdelavi naročil.

3. Splošne informacije in obvezno varstvo podatkov

Upravljalci tega spletnega mesta in njegovih strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Zato vaše osebne podatke obravnavamo kot zaupne in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to izjavo o varstvu podatkov.

Kadar koli boste uporabljali to spletno mesto, se bodo zbirali različni osebni podatki. Osebni podatki obsegajo podatke, s katerimi se lahko osebno identificirate. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, za katere podatke zbiramo, in namene, za katere te podatke uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in v kakšen namen se informacije zbirajo.

Priporočamo vam, da je prenos podatkov prek interneta (tj. Prek elektronske pošte) lahko nagnjen k varnostnim vrzeli. Ni mogoče popolnoma zaščititi podatkov pred dostopom tretjih oseb.

Podatki o odgovorni strani (ki jo v GDPR imenujejo “upravljalec”)

Krmilnik za obdelavo podatkov na tej spletni strani je:

Miklavška Cesta 76
2311 Hoče

Telefon: +386 / 2 / 33 27 982
E-pošta: maribor@baustoff-metall.com

Upravljalec je fizična ali pravna oseba, ki sam ali skupaj z drugimi odloča o namenih in virih za obdelavo osebnih podatkov (npr. Imena, e-poštni naslovi itd.).

Imenovanje uradnika za varstvo podatkov po zakonu

Za naše podjetje smo imenovali uradnika za varstvo podatkov.

Thore Zahradniczek,
Gorskistrasse 5-7,
1232 Wien

E-pošta: t.zahradniczek@baustoff-metall.com

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Širok spekter transakcij obdelave podatkov je mogoč samo z vašim izrecnim soglasjem. Prav tako lahko kadar koli prekličete kakršno koli soglasje, ki ste nam ga že dali. Če želite to storiti, nam pošljete neuradno obvestilo po e-pošti. To ne posega v zakonitost zbiranja podatkov, ki se je zgodila pred vašim preklicem.

Pravica do nasprotovanja zbiranju podatkov v posebnih primerih; pravica do ugovora neposrednemu oglaševanju (člen 21 GDPR)

V PRIMERJU, KO OSNOVO ZA OBDELAVO PODATKOV PREDSTAVLJAJO UMETNIŠKI IZDELKI, IMATE V SKLADU Z GDPR, GLEDE NA S TEM POVEZANIM POSEBNIM STATUSOM, V VSAKEM TRENUTKU PRAVICO DO VPOGLEDA V OBDELAVO PODATKOV. TO SE PRAV TAKO NANAŠA  NA KAKRŠNO KOLI PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB.  ZA DOLOČANJE PRAVNE PODLAGE, NA KATERI SLONI OBDELAVA PODATKOV, PROSIMO, DA PROUČITE TE IZJAVE ZA ZAŠČITO PODATKOV. ČE BOSTE VLOŽILI UGOVOR, NE BOMO VEČ OBDELOVALI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, RAZEN ČE BOMO V SITUACIJI, DA BOMO PRISILJENI V OBDELAVO ZARADI RAZLOGOV, KI PRESEGAJO VAŠ INTERES, PRAVICE IN SVOBOŠČINE ALI ČE JE NAMEN OBDELAVE UGOVARJANJE, VAJA ALI ZAŠČITA SVOBOŠČIN.  (PREDMET V SKLADU s členom 21 oddelka 1 GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO, Z NAMENOM NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA, IMATE KADARKOLI  PRAVICO  DO UGOVORA TOVRSTNE UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV V TA NAMEN. (UGOVOR V SKLADU S členom 21 oddelka 2 GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojni nadzorni agenciji

V primeru kršitev GDPR imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzorni agenciji in sicer v državi članici, kjer imajo stalno prebivališče, kraj dela ali tam, kjer je prišlo do domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe je veljavna ne glede na druge upravne ali sodne postopke, ki so na voljo kot pravni viri.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico zahtevati, da vam izročimo vse podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali da izpolnimo pogodbo, izročimo vam ali tretji osebi v splošno uporabljeni, strojno berljivi obliki. Če bi morali zahtevati neposreden prenos podatkov na drugi krmilnik, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

SSL in / ali TLS šifriranje

Zaradi varnostnih razlogov in zaradi zaščite prenosa zaupne vsebine, na primer naročila ali poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljalcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja bodisi SSL, bodisi TLS program za šifriranje. Šifrirano povezavo prepoznate tako, da preverite, ali naslovna vrstica brskalnika prehaja iz “http: //” na “https: //” in tudi po prikazu ikone zaklepanja v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, teh tretje osebe ne morejo prebrati.

Informacije o, popravljanje in izbris podatkov

V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico kadar koli zahtevati informacije o vaših arhiviranih osebnih podatkih, njihovem viru in prejemnikih ter namenu obdelave vaših podatkov. Lahko imate tudi pravico do popravljanja ali izbrisa podatkov. Če imate vprašanja o tej zadevi ali katera koli druga vprašanja o osebnih podatkih, vas prosimo, da nas kadar koli kontaktirate na naslov, naveden v razdelku “Informacije, ki jih zahteva zakon.”

Pravica zahtevati omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati uvedbo omejitev, kar zadeva obdelavo vaših osebnih podatkov. To lahko storite tako, da nas lahko kadar koli kontaktirate na naslovu v razdelku “Informacije, ki jih zahteva zakon.” Pravica zahtevati omejitev obdelave velja v naslednjih primerih:

 • V primeru, da bi oporekali pravilnosti vaših arhivskih podatkov, po navadi potrebujemo nekaj časa, da preverimo to trditev. V času, ko ta preiskava traja, imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala / poteka na nezakonit način, lahko zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov namesto da zahtevate izbris teh podatkov.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več in jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje zakonskih pravic, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
 • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21 GDPR, bo potrebno soočiti vaše pravice in naše pravice. Dokler ni določeno, katerih interesi prevladujejo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki – razen arhiviranja – obdelujejo le ob vašem soglasju ali zahtevanju, uveljavljanju ali obrambi zakonskih pravic ali zaščiti pravic drugih fizičnih oseb ali pravnih oseb ali iz pomembnih razlogov javnega interesa, ki jih navaja Evropska unija ali država članica EU.

4. Beleženje podatkov s piškotki na tem spletnem mestu

Naša spletna mesta in strani uporabljajo  “piškotke”. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki ne povzročajo škode na vaši napravi. Lahko so začasno shranjeni ves čas seje (sejni piškotki) ali pa so trajno arhivirani v vaši napravi (stalni piškotki). Ko zaključite svoj obisk, se piškotki seje samodejno izbrišejo. Trajni piškotki ostanejo arhivirani v vaši napravi, dokler jih aktivno ne izbrišete ali jih samodejno izbriše vaš spletni brskalnik.

V nekaterih primerih so na vaši napravi shranjeni piškotki tretjih oseb, ko vstopite na našo spletno stran (piškotki tretjih oseb). Ti piškotki omogočajo vam ali nam, da izkoristimo določene storitve, ki jih ponuja tretja oseba (npr. Piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično bistveni, saj nekatere funkcije spletnega mesta ne bi delovale, če piškotki ne bi obstajali (npr. Funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Namen drugih piškotkov je lahko analiza vzorcev uporabnikov ali prikaz promocijskih sporočil.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje elektronskih komunikacijskih transakcij (zahtevani piškotki) ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite uporabiti (funkcionalni piškotki, npr. Za funkcijo nakupovalnega vozička) ali tistih, ki so potrebni za optimizacijo spletnega mesta ( npr. piškotki, ki omogočajo merljiv vpogled v spletno občinstvo), se shranijo na podlagi člena 6 oddelka. 1  GDPR, razen če ni navedena drugačna pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov, da bi zagotovil tehnično obratovanje brez napak in optimizirano zagotavljanje storitev operaterja. Če je bilo zahtevano vaše soglasje za shranjevanje piškotkov, se ustrezni piškotki shranijo izključno na podlagi pridobljenega soglasja (člen 6 oddelka 1 GDPR); to soglasje se lahko kadar koli prekliče.

Imate možnost, da svoj brskalnik nastavite tako, da boste ob vsaki vstavitvi piškotkov obveščeni in dovolili sprejem piškotkov samo v posebnih primerih. Lahko tudi izključite sprejem piškotkov v določenih primerih ali na splošno ali aktivirate funkcijo brisanja za samodejno izkoreninjenje piškotkov, ko se brskalnik zapre. Če so piškotki izključeni, so lahko funkcije tega spletnega mesta omejene.

V primeru, da se piškotki tretjih oseb uporabljajo ali če se piškotki uporabljajo v analitične namene, vas bomo ločeno obvestili v povezavi s to politiko varstva podatkov in po potrebi zaprosili za vaše soglasje.

Datoteke dnevnika strežnika

Ponudnik tega spletnega mesta in njegovih strani samodejno zbira in shranjuje podatke v tako imenovanih dnevniških strežniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno sporoči. Informacije obsegajo:

 • Vrsta in različica uporabljenega brskalnika
 • Uporajen operacijski sistem
 • Referrer URL
 • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
 • Čas poizvedbe strežnika
 • IP naslov
 • Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki so zajeti na podlagi člena 6 oddelka 1  GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes za prikazovanje tehnično brez napak in optimizacijo upravljavčevega spletnega mesta. Da bi to dosegli, je treba zabeležiti datoteke dnevnika strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek našega kontaktnega obrazca, bomo podatke, ki jih navedete v kontaktnem obrazcu, kot tudi vse kontaktne podatke, ki so v njih navedeni, shranili za obravnavo vašega povpraševanja in v primeru, da imamo dodatna vprašanja. Teh podatkov ne bomo delili brez vašega soglasja.

Obdelava teh podatkov temelji na odstavku 6. člena. 1 lit. b GDPR, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali če je potrebno izvesti predpogodbene ukrepe. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo zahtevkov, naslovljenih na nas (člen 6 odst. 1 lit. f GDPR) ali na vaš dogovor (člen 6, odstavek 1, lit. GDPR) če se to zahteva.

Podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler nas ne zaprosite za izbris podatkov, prekličete soglasje za arhiviranje podatkov ali če namen arhiviranja podatkov ne obstaja več (npr. Po zaključku našega odgovora na vaše povpraševanje). To ne posega v nobene obvezne zakonske določbe – zlasti obdobja hrambe.

Prošnja po e-pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo zahtevo, vključno z vsemi izhajajočimi osebnimi podatki (ime, zahtevo), shranili in obdelali za namene obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6 odstavek . 1 lit. b GDPR, če je vaša poizvedba povezana z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

5. Vtičniki in orodja YouTube

To spletno mesto vgrajuje videoposnetke spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Če obiščete stran na tem spletnem mestu, v katero je vgrajen YouTube, se vzpostavi povezava z YouTubovimi strežniki. Posledično bo YouTube strežnik obveščen, katero od naših strani ste obiskali.

Poleg tega bo YouTube lahko v vašo napravo namestil različne piškotke. S pomočjo teh piškotkov bo YouTube lahko pridobil informacije o obiskovalcih tega spletnega mesta. Te informacije bodo med drugim uporabljene za ustvarjanje video statistik z namenom povečanja prijaznosti uporabe spletnega mesta za  uporabnika in preprečevanja poskusov goljufije. Ti piškotki bodo ostali v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete.

Če ste med obiskom našega spletnega mesta prijavljeni v račun za YouTube, omogočite YouTubu, da svoje vzorce brskanja neposredno dodeli osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa za YouTube.

Uporaba YouTuba temelji na tem ker si želimo predstaviti  naše spletne vsebine na privlačen način. V skladu s čl. 6 odst.  1 lit. Za GDPR je to upravičen interes. Če se zahteva ustrezen sporazum, obdelava poteka izključno na podlagi čl. 6. odst. 1 lit. a GDPR; sporazum se lahko kadar koli prekliče.

Če želite več informacij o tem, kako YouTube ravna z uporabniškimi podatki, si oglejte pravilnik o zasebnosti podatkov YouTube pod: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Googlova spletna pisava (lokalni vnos)

Spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotavlja Google, da bi zagotovil enotno uporabo pisav na tej spletni strani. Te Googlove pisave so nameščene lokalno, tako da povezava z Googlovimi strežniki ne bo vzpostavljena v povezavi s to aplikacijo.

Za več informacij o Googlovih spletni pisavi sledite tej povezavi: https://developers.google.com/fonts/faq in si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov pod: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Google zemljevidi

Preko API-ja to spletno mesto uporablja storitev preslikave Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Če želite omogočiti uporabo funkcij Google Zemljevidi, morate shraniti svoj naslov IP. Te informacije se praviloma prenesejo na enega od Googlovih strežnikov v ZDA, kjer se arhivirajo. Upravljavec te spletne strani nima nadzora nad prenosom podatkov.

Google Zemljevide uporabljamo za privlačno predstavitev naše spletne vsebine in za lažje iskanje lokacij, razkritih na našem spletnem mestu. To predstavlja legitimni interes, kot je opredeljen v čl. 6. odd. 1 lit. f GDPR. Če je bila pridobljena ustrezna izjava o soglasju, se podatki obdelujejo izključno na podlagi čl. 6. odd. 1 lit. GDPR. Izjava o soglasju se lahko kadar koli prekliče.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki preglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=sl.